Rhinos Milano U13 47 - 6 Giagauri Torino U13

18/03/2018 - 11:00 at Savona