Minotaurs Torino U15 0 - 33 Giaguari Torino U15

18/03/2018 - 11:00 at Savona