Minotaurs Torino U17 0 - 34 Giaguari Torino U17

18/03/2018 - 11:00 at Savona