Giaguari Torino 35 - 31 Guelfi Firenze

02/06/2018 - 20:30 at Stadio Primo Nebiolo, Via Hugues 71 Torino